جواب علوم تجربی هفتم صفحه 63 منابع انرژِی

حل تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،درس هشتم:انرژی و تبدیل های آن

فعالیت صفحه 63

به فهرست زیر، جمله هایی اضافه کنید که واژهٔ کار در آنها معنای متفاوتی داشته باشد.

  • امروز خیلی کار دارم.
  • من در یک شرکت تولید بازی های رایانه ای کار می کنم.
  • آیا با من کاری ندارید؟
  • راندن اتومبیل برای من کار سختی است.
دکمه بازگشت به بالا