جواب علوم تجربی هفتم صفحه 61 سفرآب درون زمین

اطلاعات جمع اوری کنید صفحه 61

در کدام استان های کشورمان برای بهره برداری از آب های زیرزمینی بیشتر از کاریز استفاده می شود؟

کاریز یا قنات بیشتر در استان های کویری و خشک استفاده می شود. همانند استان های خراسان ، کرمان ، یزد، سمنان ، اصفهان و آذربایجان شرقی

 

گفت و گو کنید صفحه 61

با توجه به شکل چرخهٔ آب، دربارهٔ چگونگی گردش آن با جزئیات بیشتری بحث کنید.

عکس: آب های روی سطح زمین،سطح دریا،درختان،خورشید،ابرها، باران باریدن، دریاچه و رود

جواب:

 

آب های سطحی روی زمین براثر گرما تبخیر شده و علاوه بر بخار آبی که موجودات با تنفس ایجاد می کنند به آسمان  می رود .سپس این بخار آب در آسمان فرایند متراکم شدن را انجام داده و ابرها را به وجود می آورند.

ابر ها با بارش باران و برف دوباره آب را به زمین بر می گردانند که این آب می تواند یا به صورت آب سطحی (دریا،دریاچه ، رود و …)و یا به صورت آب زیرزمینی (با نفوذ در زمین) دربیاید.

 

 

انرژی مورد نیاز چرخهٔ آب از کجا تأمین می شود؟

از خورشید

دکمه بازگشت به بالا