جواب علوم تجربی هفتم صفحه 48 سفر آب روی زمین

فعالیت صفحه 48

در یک روز بارانی با استفاده از یک ظرف و خط کش میزان بارندگی را در محل زندگی خود
اندازه گیری کنید.اگر این آزمایش را با چند ظرف مختلف انجام دهید، چه نتیجه ای می گیرید ؟
راهنمایی: در صورت عدم بارندگی از آب پاش استفاده کنید. توجه کنید که دهانهٔ آب پاش از دهانهٔ ظرف بزرگ تر باشد.

متوجه می شویم که در ظرف های مختلف میزان بارندگی متفاوت خواهد بود . هر چه قدر ظرف پهن تر باشد میزان بارندگی کم تر خواهد بود پس باید از ظرف های استاندارد استفاده کنیم.ا

 

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 48

در یک فعّالیت گروهی دربارهٔ بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی تحقیق، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

باران مصنوعی در حقیقت یک روش القای مصنوعی است که باعث افزایش بارش ابر ها با افزودن مواد خارجی می شود. این مواد می توانند یخ خشک(کربن دی اکسید جامد) ، یدید نقره و یا سایر ذرات خارجی باشند که توسط موشک ها و هواپیما های خاصی بر روی ابر ها ریخته می شوند.

وینسنت جی شفر یک شیمیدان تجربی بود که روش باردار کردن و بذر پاشی ابر هارا ابداع کرد و اولین روش باروری ابرهارا انجام داد. و در واقع این کار یک روش مبارزه با خشکسالی و گرمایش زمین است که امروزه به شدت نیازمند به اجرا می باشد.

 

آزمایش کنید صفحه 48

روش آزمایش
١- در یک ظرف شیشه ای مقداری ماسه (حدود ٧٠ درصد) و خاک رس (حدود ٣٠ درصد) را با هم مخلوط کنید و سطح آن را به صورت شیب دار و متراکم درآورید.
٢- لیوان آبی را از قسمت بالای سطح شیب دار خالی کنید.

٣- حرکت آب را با دقت مشاهده کنید و مسیر جریان آن را رسم کنید. نتیجهٔ مشاهده ها را در گروه خود به بحث بگذارید.

می بینیم که آب جریان صاف و مستقیمی ندارد و به صورت مختلف و در جهات متفاوت حرکت می کند. علت این پدیده وجود ذرات خاک با اندازه های متفاوت است که گذر آب از ذرات ریز مثل ذرات خاک رس سخت و دشوار است اما عبور از ذرات بزرگ مثل شن و ماسه راحت تر است و کمتر تغییر جهت می دهد.

دکمه بازگشت به بالا