جواب علوم تجربی هفتم صفحه 47 سفر آب روی زمین

حل تمرین علوم هفتم|بخش سوم ، درس ششم:سفر آب روی زمین

گفت و گو کنید صفحه 47

در گروه خود دربارهٔ اینکه چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارد، گفت وگو کنید.

علت این که بارندگی در مناطق مختلف کشور فرق دارد می تواند مربوط به : فاصله از دریا ، ارتفاع زمین ، مکان جغرافیایی ، ارتفاع از سطح دریا و … باشد.

 

آزمایش کنید صفحه 47

روش آزمایش
1- دو ظرف شیشه ای (بشر یا لیوان) بردارید. یک سوم حجم یکی از ظرف ها را با آب گرم پرکنید و ظرف دیگر را خالی بگذارید.
2- دهانهٔ هر دو ظرف را با پوشش نایلونی ببندید و روی پوشش نایلونی قطعات یخ بریزید؛ سپس مشاهدات خود را یادداشت کنید.
3- در کدام ظرف باران تشکیل می شود؟

در ظرفی که آب گرم داشت. روش کار این گونه است که آب گرم درون ظرف بخار شده و به بالا لیوان می رود . بعد از برخورد با یخ پدیده میعان رخ داده و مایع می شود و باران را تشکیل می دهد.

در کدام لیوان ابر و باران تشکیل می شود؟ علت آن را توضیح دهید.

در ظرفی که خالی است ، بخار هوا به بالای لیوان رفته و با سرمای یخ تبدیل به قطره های آب می شود که همه ی این قطره ها به دلیل کوچک بودن جاری نمیشوند . تعدادی از آن ها به هم می پیوندند و ابر هارا تشکیل می دهند.

دکمه بازگشت به بالا