جواب علوم تجربی هفتم صفحه 40 از معدن تا خانه

فعالیت صفحه 40

دربارهٔ استحکام این ساختمان ها در برابر حوادث طبیعی مانند زمین لرزه و سیل گفت وگو کنید. در گفت وگوی خود به ارتباط استحکام ساختمان با مواد به کار رفته در ساخت آن بپردازید.

ساختمان سمت چپ از 2 ساختمان دیگر توانایی بیشتردر برابر مقاومت در برابر زلزله دارد آن هم به دلیل اسکلت بتنی و فلزی و مصالح بسیار محکم می باشد. شکل وسط بهتر از شکل راست توانایی مقاومت دارد و با این که اسکلت بتنی ندارد ولی از آجر ساخته شده است که مقاومت متوسط و نه چندان بالایی را ایجاد می کند. و شکل سمت راست کمترین مقاومت را دارد زیرا از خاک ،سنگ،چوب و گچ ساخته شده است.

 

آزمایش کنید صفحه 40

پس از یک هفته با طراحی یک آزمایش استحکام بتن های خشک شده را بررسی و مقایسه کنید.

برای این کار می توان  بتن هارا از یک جای بلند پرت کرد تا دید کدام محکم تر از دیگری است و در نهایت به این نتیجه می رسیم که استحکام آن ها به این گونه است:

محکم بودن: استحکام بتن (3)و(4)>استحکام بتن(2)>استحکام بتن(1)

دکمه بازگشت به بالا