آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 39 از معدن تا خانه

فکرکنید صفحه 39

آیا از فلز آهن خالص می توان به عنوان تیرآهن در ساخت اسکلت های ساختمانی و ورقه های آهن در ساخت بدنهٔ خودروها و لوازم آشپزخانه استفاده کرد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

اسکلت های ساختمان و ورقه های آهن در خودرو باید استحکام بسیار خوبی داشته باشند این در حالی است که آهن خالص بسیار نرم است و استحکام آنچنانی ندارد . در صورت قرار گرفتن در رطوبت به راحتی زنگ می زند. و به همین دلیل در مصارف صنعتی استفاده نمی شود. بلکه همراه با فلزات  یا مواد دیگر به صورت آلیاژ استفاده می شود. به عنوان مثال فولاد : آلیاژی از آهن و کربن می باشد.

 

خود را بیازمایید صفحه 39

جدول زیر مواد اولیهٔ ب هکار برده شده در تولید کارد و چنگال های مختلف را نشان می دهد. در هر مورد علت استفادهٔ مواد را مشخص و جدول را کامل کنید.

ماده اولیه به کار برده شده علت کاربرد
آهن استحکام
کروم جلوگیری از زنگ زدن آهن
نیکل زیبایی و  خاصیت باکتری کشی
چوب یا پلاستیک سبک و عایق
چسب ایجاد چسبندگی

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …