جواب علوم تجربی هفتم صفحه 31 مواد پیرامون ما

گفت و گو کنید صفحه 31

چون استحکام فولاد زیاد است، اغلب پل ها و اسکله های فلزی را از فولاد می سازند.
چرا استحکام این سازه ها با گذشت زمان کاهش می یابد؟

فولاد اگر در معرض اکسیژن و یا آب قرار گیرد بعد از مدتی به کندی زنگ می زند و خورده می شود. سازه ها فولادی هم بعد از سال ها به دلیل قرار گرفتن در معرض اکسیژن و رطوبت به مرور زنگ زده و خورده می شود و استحکام اولیه خود را از دست می دهد. همچنین تغییرات دما ، تغییرات آب و هوایی  … باعث آسیب دیدن این پل به مرور زمان می شود.

 

آزمایش کنید صفحه 31 – کاردرکلاس(توپ شیطونک بسازید)

وسایل و مواد: چسب چوب، بوراکس، آب، رنگ غذا، لیوان، کاسه، استوانهٔ مدرج، ترازو

روش آزمایش
1- در یک لیوان بزرگ 30 میلی لیتر آب بریزید و 30 میلی لیتر چسب چوب به آن اضافه کنید؛ سپس آن را هم بزنید تا یکنواخت
شود.
2- یک قاشق سوپ خوری از بوراکس و چند قطره رنگ غذا را در 60 میلی لیتر آب در یک کاسه حل کنید.
3- محتویات لیوان را به آرامی درون کاسه اضافه کنید و مرتب هم بزنید.
4- مادهٔ ژله ای به دست آمده را با حرکت دست به شکل یک توپ در آورید.
5- با تغییر شرایط انجام واکنش (تغییر دمای آب) و افزودن مواد دیگر مانند نشاسته، آزمایش را تکرار، و توپ های ساخته شده
را با هم مقایسه کنید.

چوب باعث چسباندن ذرات به هم دیگر می شود. نشاسته باعث می شود که هنگام بالا و پایین پریدن به جایی نچسبد. بوراکس باعث می شود که توپ حالت پرشی داشته باشد و بالا بیاید. و این مواد به مقدار مناسب آن استفاده شود تا توپ شیطونکی خوب بدست آید.

تغییرات دمای آب: نشاسته به راحتی در آب حل نمی شود همانطور کخ سال قبل خواندیم با افزایش دمای آب می توان میزان بیشتری از حل شنده را در حلال حل کرد. پس با افزایش ذمای آب ، نشاسته در آب حل می شود و حالت چسبنده و ژله ای خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا