جواب علوم تجربی هفتم صفحه 30 مواد پیرامون ما

فعالیت صفحه 30

الف) شما نیز با استفاده از ترازو و استوانهٔ مدرج، جرم و حجم خمیر بازی، میخ فولادی، سنگ مرمر، توپ، انگشتر طلا، ورق آلومینیمی و وزنهٔ سربی را انداز هگیری، و چگالی آنها را حساب کنید.

عکس: نمودار چگالی (گرم بر سانتی متر مکعب)

جواب: به ترتیب از بیشتر به کمتر

طلا، سرب، فولاد، آلومینیم، سنگ مرمر،شیشه، خمیربازی، آب،چوب،توپ

 

ب) چگالی همهٔ مواد داده شده را روی نمودار زیر رسم کنید.

پ) آیا چگالی فلزها با هم برابر است؟  خیر
ت) چگالی کدام گروه از مواد نسبت به بقیه بیشتر است؟ فلزها
ث) برداشت خود را از شکل رو به رو در یک سطر بنویسید.

عکس:  بطری آب که اجسام داخل آن است.

جواب: اجسام به ترتیب از بالای سطح آب تا پایین/ چوب پنبه، آب، مهره ی برنجی، جیوه 

 

هرچه چگالی ماده ای کم تر باشد ، بالاتر می ایستد. چگالی چوب پنبه کم تر از آب، آب کم تر از مهره ی برنجی ، مهره ی برنجی کم تر از جیوه است.

چگالی:چوب پنبه<آب<مهره ی برنجی<جیوه 

موادی که چگالی کمتری از آب دارند روی آن می ایستند مثل چوب پنبه

و موادی که چگالی بیشتر از آب دارند درون آن فرو می روند مثل : مهره ی برنجی و جیوه

 

دکمه بازگشت به بالا