جواب علوم تجربی هفتم صفحه 29 مواد پیرامون ما

آزمایش کنید 1(صفحه29)

روش آزمایش
١- یک مدار الکتریکی ساده بسازید.
٢- رسانایی الکتریکی مواد ذکر شده را بررسی، و نتیجهٔ مشاهدات خود را یادداشت کنید.

با قرار دادن مواد در میان سیم های مدار اگر لامچ ما روشن شد یعنی آن ماده رسانا و اگر روشن نشد آن ماده نارسانای برق می باشد.

مواد رسانا:سکه،خط کش فلزی، قوطی با پوش برگ آلمینیمی

مواد نارسانا: خط کش پلاستیکی،خط کش چوبی ، پارچه نخی ، لیوان ، بشقاب سرامیکی

 

آزمایش کنید 2 (صفحه29)

روش آزمایش
1- یک رشته سیم مسی را مطابق شکل به گیره ببندید.
2- یک وزنهٔ 100 گرمی را از آن آویزان، و تعداد وزنه ها را کم کم اضافه کنید.
این عمل را تا آنجا ادامه دهید که رشتهٔ سیم پاره شود.
3- آزمایش را برای رشته سیم های دیگر تکرار کنید ( قطر رشته سیم ها باید یکسان باشد).
4- نتیجهٔ مشاهدات خود را روی نمودار زیر رسم، و نتایج را مقایسه کنید.

عکس: نمودار جرم(گرم)

جواب: به ترتیب از بیشتر به کمتر

وزنه فولادی، وزنه مسی، وزنه ابریشمی، وزنه پلاستیکی، وزنه نخی

دکمه بازگشت به بالا