جواب علوم تجربی هفتم صفحه 119 گردش مواد

اطلاعات جمع اوری کنید صفحه 119

درون قلب، دریچه های دهلیزی بطنی و سینی قرار دارند. به نظر شما وجود این دریچه ها چه اهمیتی دارد؟

برای این که خون بعد از ورود به بطن دوباره به دهلیز بازنگردد.(یکطرفه شدن جریان خون)

با استفاده از منابع مختلف دربارهٔ این دریچه ها اطلاعاتی را جمع آوری و در کلاس گزارش کنید.

دریچه های دهلیزی بطنی مانع از بازگشت خون به  دهلیز می شوند و جریان خون را یکطرفه می کنند.

دو دریچه دهلیزی بطنی به اسم دریچه دولختی و سه لختی داریم.

دریچه سه لختی در سمت راست بدن بین دهلیز راست و چپ  و دریچه دولختی در سمت چپ بدن بین دهلیز و بطن چپ است. دریچه سه لختی اندازه ی بزرگتری از دریچه دولختی دارد.

هنگامی که خون از دهلیز راست به بطن راست پمپ می شود دریچه سه لختی به سمت بالا بسته می شود و پس از خروج  خون از بطن راست و ورود به سرخرگ ششی این دریچه ها باز می شوند.

و هنگامی که خون از دهلیز چپ وارد بطن چپ می شود دریچه دولختی بسته شده و پس از ورود خون به سرخرگ آئورت این دریچه ها باز می شوند.

 

آزمایش کنید صفحه 119

وسایل و مواد: قلب گوسفند، قیچی، سوند
روش آزمایش
1- با کمک معلّم خود ابتدا جلو و عقب قلب، سپس چپ و راست قلب را مشخص کنید.

عکس:

نمای شکمی/ رگ اکلیلی، سرخرگ ها

نمای پشتی/ رگ اکلیلی(کرونر)، سیاهرگ ها

قلب برش داده شده/ بطن راست، دریچه سه لختی، دهلیز راست، دهلیز چپ، دریچه سه لختی، بطن چپ

جواب:

جلوی قلب :

  • بیشتر ، سیاهرگ ها دیده می شوند.
  • سرخرگ آئورت حالت عمودی و صاف در جلوی ان قرار دارد.
  • حالت صاف یا تخت دارد.

پشت قلب:

  • حالت برامده ای دارد.
  • بیشتر، سرخرگ ها دیده می شوند.
  • رگ های کرونر حالت اُریب و کج دارد.

2- با توجه به ضخامت دیواره و میزان خاصیت ارتجاعی رگ ها، سرخرگ ها را از سیاهرگ ها تشخیص دهید.

دیواره سرخرگ ها بسیار ضخیم تر از سیاهرگ هاست آن هم به دلیل فشار خونی که تحمل می کنند. همچنین دیواره سرخرگ ها بیشتر به شکل بیضی و دیواره سیاهرگ ها بیشتر به شکل گرد و دایره می باشد.
3- با راهنمایی معلّم، برش هایی در قلب ایجاد کنید تا بتوانید حفره ها، دریچه ها و رگ های مختلف قلب را تشخیص دهید.

از جایی که در سرخرگ ها برش ایجاد کردیم ادامه میدهیم و به دریچه های دولختی و سه لختی می رسیم که حفره های بالایی شان دهلیز های چپ  و  راست و دهلیز های پایینی شان بطن های چپ و راست می باشد.
4- سمت چپ و راست قلب را با هم مقایسه کنید. چه تفاوتی با هم دارند؟ چرا؟

سمت چپ قلب قطور تر و دارای ماهیچه های بیشتری مخصوصاً در قسمت بطن است به دلیل این که بطن چپ قلب باید خون را به کل بدن پمپاژ کند پس به  انرژی زیاد و ماهیچه های قوی نیاز دارد.

همچنین حفرات سمت راست بزرگتر از حفرات سمت چپ هستند.

دکمه بازگشت به بالا