جواب علوم تجربی هفتم صفحه 118 گردش مواد

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم ، درس چهاردهم :گردش مواد

گفت و گو کنید صفحه 118

به نظر شما دستگاه گردش مواد باید چه بخش هایی با چه مشخصاتی داشته باشد؟

مایعی برای در جریان داشتن مواد – تلمبه ای برای پمپاژ کردن مایع به کل بدن – لوله ای که مایع در ان جریان داشته باشد.

 

فعالیت صفحه118

به صدای قلب گوش دهید: با استفاده از گوشی پزشکی صدای قلب خود و دوستانتان را بشنوید. در کجای سینه صدای قلب بهتر شنیده می شود؟

وسط سینه مایل به سمت چپ
سعی کنید تعداد ضربان قلب خود را در یک دقیقه بشمارید.

حدود 75 بار  ولی در همه افراد یکسان نیست.

دکمه بازگشت به بالا