آخرین خبرها

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 114 سفرغذا

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 114

در شیرهٔ گوارشی معده، اسید وجود دارد. این اسید معمولا آسیبی به دیوارهٔ معده
نمی رساند؛ اما گاهی باعث ایجاد زخم هایی در معده می شود. تحقیق کنید برای پیشگیریذ از زخم معده چه مواردی را باید رعایت کنید.

  • خودداری از مصرف سیگار و دخانیات
  • خودداری از مصرف نوشابه و قهوه
  • خودداری از مصرف بیش از حد آسپرین و مسکن
  • به هیچ وجه از رژیم های غذایی سخت استفاده نکنید خصوصاً رژیم هایی که مجبور می شوید تایم طولانی مواد خوراکی مصرف نکنید.
  • خودداری از خوردن خوراکی هایی که باعث تحریک معده می شوند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …