جواب علوم تجربی هفتم صفحه 105 سفره سلامت

فعالیت صفحه 105

الف) با توجه به اطلاعاتی که دارید در شکل روبه رو، خوراکی هایی را که منبع پروتئین اند، مشخص کنید.

ماهی، گوشت قرمز و سفید ، حبوبات، پنیر و لبنیات ، مرغ ، غلات و آجیل
ب)نتیجه را بنویسید.

پروتئین ها مهم ترین درشت مولکول های بدن و از جمله اجزای پراهمیت بدن هستند که از  آمینواسید ها تشکیل شدند و می توانند حتی از هزاران هزار واحد ساختاری آمینواسیدی تشکیل شوند.رفتار سلولی و تمام فعالیت‌هایی که در سلول انجام می‌شود بر عهده پروتئین‌ها است. همه پروتئین‌ها با هم برهم کنش دارند و تقریباً می‌توان گفت که همه پروتئین‌ها اثر خود را با همکاری پروتئین‌های دیگر در سلول اعمال می‌کنند و هیچ پروتئینی نیست که در یاخته به تنهایی عمل کند. آن ها  در سلول ها در ربوزوم ها ساخته می شوند و علاوه بر این مواد خوراکی حاوی پروتئین ها هستند که ما برای تامین بقیه پروتئین های لازم باید آن هارا تغذیه کنیم.

دکمه بازگشت به بالا