جواب علوم تجربی ششم صفحه 92 جنگل برای کیست؟

گفت و گو صفحه 92

در محلّ زندگی شما روز درخت کاری چه درخت هایی می کارند؟ آیا این درخت ها بومی منطقه ی شما هستند؟

(برعهده ی دانش آموز)

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 92

به انتخاب خود یکی از موارد زیر را انجام و در کلاس ارائه دهید:
1- جنگل برای کیست؟ در پاسخ به این پرسش با توجّه به آنچه آموخته اید، یک داستان کوتاه بنویسید.

جنگل منطقه ای است بادرختان ، گیاهان و جانوران که توسط انسان ساخته نشده است. پوشیده از انواع درختان و درختچه و گیاهان متفاوت است که رشد و رویش آن ها به دست خداوند می باشد. در جنگل ها حیوانات وحشی و اهلی زیادی سکونت دارند و این مکان خانه ی آن ها به حساب می شود پس جنگل متعلق به فرد خاصی نیست و برای عموم می باشد ولی این به این معنا نیست که ما باید خود را مختار بدانیم که هر بلایی را سر این پدیده طبیعی بیاوریم.
2- مقاله ای درباره ی وضعیت یک محیط طبیعی که می شناسید و در خطر از بین رفتن است، بنویسید. در این مقاله به اهمّیت حفظ این محیط اشاره کنید و راه هایی برای حفظ آن پیشنهاد دهید.

تاالب گاوخونی یکی از مناطق در حال نابودی و یا شاید نابود شده در ایران شمرده می شود.

تالاب‌ها در تمامی جهان یکی از میراث‌های محیط‌ زیست محسوب می‌شوند که علاوه بر اینکه تعدیل‌کننده هوا هستند و مانع گسترش گرد و خاک می شوند تمامی فضولات و سموم خاک و آب و پساب کارخانجات را نیز به سمت خود کشیده و آنها را تصفیه می‌کنند.

گاوخونی  تالابی است که این چند وقت  بسیار بامشکل خشکسالی دست و پنجه نرم می کرد و با وجود قول های مسئولین هیچ گونه آبی به این تاالاب طی 10 سال گذشته وارد نشده و شرایط را برای مرگ و انقراض بسیاری از گونه ها آماده می کند.

تاالاب گاو خونی برای سیراب شدن حدود 300میلیون متر مکعب آب نیاز دارد که با کمک مردم و مسئولین این مقدار آب باید به این باتلاق برسد. همچنین افزایش بارش ها راه حل خوبی برای تامین خشکی این باتلاق است که متاسفانه به دست ما نیست.
3- مجموعه ای از تصاویر بعضی گیاهان یا جانوران بومی محلّ زندگی خود تهیه کنید.می توانید شکل آنها را نقّاشی کنید یا از آنها عکس بگیرید.
با کمک معلّم خود نمایشگاهی از تصاویر یا نمونه هایی از جانوران و گیاهان محیط زیست خود برگزار کنید.

  • مسئولیت حفظ محیط های طبیعی و جانوران و گیاهانی که در این محیط ها زندگی می کنند در کشور ما بر عهده ی چه سازمان هایی است؟

سازمان حفاظت از محیط زیست- سازمان مراتع جنگل ها و آبخیزداری ایران

  • چه شغل هایی در ارتباط با معرّفی و حفظ محیط های طبیعی وجود دارد؟

باغداری ، جنگلبانی ، باغبانی و کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست

 

دکمه بازگشت به بالا