جواب علوم تجربی ششم صفحه 90 جنگل برای کیست؟

پرسش متن صفحه 90

عکس های زیر برخی محیطها را نشان می دهند. کدام محیط را انسان ساخته است؟ کدام به طور طبیعی وجود دارد؟ این محیطها چه تفاوتی با هم دارد؟

عکس: باغ

عکس: پارک

عکس: جنگل

1 و 2 : باغ و پارک توسط انسان ساخته شده است ولی 3 جنگل است که طبیعی می باشد.

تفاوت این اس که محیط های طبیعی توسط انسان به وجود نیامده اند ولی محیط های مصنوعی به دست انسان ساخته شده اند مثل بوستان ها و باغ ها

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 90

محیط های طبیعی، زیستگاه انواع فراوانی از جانوران، گیاهان و موجودات زنده ی دیگر است. آیا در زمان های گذشته در اطراف محلّ زندگی شما محیط طبیعی بوده است که الان وجود ندارد و یا وسعت آن کم شده است؟ به نظر شما چرا آن محیط طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده است؟

بله وجود دارد . علت این نابودی را می توان عدم توجه مردم ، تغییرات آب و هوایی و در معدود مواقع حوادث طبیعی دانست.

 

پرسش متن صفحه 90

در طول تاریخ زمین، جانوران و گیاهانی بوده اند که اکنون دیگر وجود ندارند. در این باره چه مثال هایی می شناسید؟

دایناسور ها و ببر مازندران
به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن هم هی افراد یک نوع (جانور یا گیاه) می شود؟

کمبود غذا ، آلودگی آب ها ، بیماری ، شکار بی رویه ، تغییرات آب و هوایی ، حوادث طبیعی مثل سیل

دکمه بازگشت به بالا