جواب علوم تجربی ششم صفحه 9 سرگذشت دفتر من

جمع آوری اطلاعات صفحه 9

از موادّ طبیعی و مصنوعی محیط زندگی خود فهرستی تهیه کنید و به کلاس گزارش دهید.

ظبیعی مصنوعی
درخت – آب – باد – فلزات – خاک – میوه – برگ – گل ها کمد – قابلمه – سیم- دفتر – کاغذ – شیشه – پیتزا – نخ – پارچه
دکمه بازگشت به بالا