جواب علوم تجربی ششم صفحه 82 شگفتی های برگ

جمع آوری اطلاعات صفحه 82

آیا می دانید در قسمتهای مختلف گیاهان کدام موادّ غذایی وجود دارند؟

در این مورد اطّلاعات جمع آوری و جدول زیر را کامل کنید:

دانه ی نشاسته دار  دانه ی روغن دار ساقه ی نشاسته دار میوه ی نشاسته دار میوه ی روغن دار
مثال 1 گندم تخمه ی آفتابگردان سیب زمینی موز نارگیل
مثال 2 برنج بادام زمینی خربزه زیتون

 

گفت و گو صفحه 82

به تصاویر زیر به دقّت نگاه کنید و درباره ی آنها با یکدیگر گفت وگو و نتیجه گیری کنید.

عکس: شمع داخل شیشه

عکس: گل داخل شیشه

عکس: گل و شمع داخل شیشه

شمع پس از مصرف اکسیژن موجود در شیشه و تولید کربن دی اکسید دیگر نمی تواند روشن بماند و خاموش می شود.

گل پس از مصرف تمام کربن دی اکسید موجود در شیشه و تولید اکسیژن دیگر نمی تواند فتوسنتز کند و پژمرده می شود.

در نتیجه از شمع و گل همراه با هم در محیط شیشه ای بسته می توان استفاده کرد که شمع کربن دی اکسید تولید می کند ، گل از کربن دی اکسید تولیدی آن برای فتوسنتز استفاده می کند و اکسیژن تولید می کند ، شمع هم از اکسیژن برای تولید کربن دی اکسید استفاده می کند و همچنان این چرخه ادامه پیدا می کند که هم شمع زوشن می ماند و هم گل پژمرده نمی شود.

 

فکرکنید صفحه 82

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟

 می دانیم که گیاهان برای قتوسنتز نیاز به کربن دی اکسید دارند و پس از فتوسنتز اکسیژن تولید می کنند در نتیجه می توانند با مصرف کربن دی اکسید هوای آلوده و تبدیل آن به اکسیژن به کاهش آن کمک  کنند. پس بهتر هست تا می توانیم گیاه بکاریم و از آن ها به خوبی نگه داری نماییم.

دکمه بازگشت به بالا