جواب علوم تجربی ششم صفحه 71 سفرانرژِی

گفت و گو صفحه 71

در گروه خود، سفر انرژی را برای هریک از موارد زیر بیان کنید:

  • ورزشکاری که تیر و کمان را می کشد و سپس آن را رها می کند

تبدیل انرژی شیمیایی در ماهیچه ها به انرژی حرکتی

  • کوهنوردی که از کوه بالا می رود و سپس با چتر نجات پایین می آید.

تبدیل انرژی حرکتی به ذخیره ای در هنگام بالا رفتن و تبدیل انرژی ذخیره ای به حرکتی در هنگام پایین آمدن.

  • آبی که پشت سد جمع می شود و سپس توربین برق آبی را م یچرخاند و انرژی الکتریکی تولید می شود.

تبدیل انرژی حرکتی به الکتریکی  هنگامی که توربین را به حرکت در می آورد.

 

علم و زندگی صفحه 71

وسیله یا پدیده ای را شناسایی کنید که تبدیل انرژی را نشان دهد. آن را به کلاس بیاورید و به دوستان خود معرّفی کنید. آیا می توانید خودتان وسیله ای با این ویژگی طرّاحی کنید؟

به عنوان مثال می توانیم با اتصال سیم ، باتری ، لامپ و کلید مداری را بسازیم که با برقرار کردن ارتباط  توسط کلید انرژی الکتریکی باتری تبدیل به انرژی نورانی لامپ می شود.حتی می توانیم به جای لامپ فرفره ای با جریان سیم قرار دهیم تا تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی را نشان دهیم.

 

فکرکنید صفحه 71

  • آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرّفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی یا بیشتر انجام پذیر باشد؟

به عنوان مثال در عروسک برقی تبدیل انرژی الکتریکی به نورانی و صوتی

در مایکروفر تبدیل الکتریکی به گرمایی و نورانی

  • تصوّر کنید که انرژی نتواند از یک شکل به شکل دیگر تغییر یابد. در این صورت چه مشکلاتی در زندگی ما پیش می آید؟

خیلی از کارهای زندگی قابل انجام نبود مثلا اگر تبدیل انرژی الکتریکی به نورانی نبود آن گاه همه جا تاریک بود و خبری از برق نبود.

 

 

دکمه بازگشت به بالا