جواب علوم تجربی ششم صفحه 70 سفرانرژِی

آزمایش کنید صفحه 70

یک اسباب بازی کوکی (فنردار) تهیه و آن را کمی کوک و رها کنید. بار دیگر آن را بیشتر کوک و رها کنید. چه مشاهده می کنید؟

طرز کار اسباب بازی کوکی این گونه است که فنری در خود دارد و با کوک کردن ، فنر آن فشرده و انرژی در آن ذخیره می شود. سپس بعد از آن انرژی ذخیره شده در فنر به شکل انرژی حرکتی آزاد شده و باعث حرکت عروسک می شود.

در حالت دووم عروسک بیشتر حرکت می کند زیرا با کوک کردن بیشتر انرژی زیادتری را در فنر ذخیره کردیم.

 

فکرکنید صفحه 70

هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید، انرژی ذخیره شده در این وسیله ها، به چه انرژی هایی تبدیل می شود؟

به انرژی حرکتی ، صوتی ، الکتریکی و یا نورانی

دکمه بازگشت به بالا