جواب علوم تجربی ششم صفحه 67 سفرانرژِی

گفت و گو صفحه 67

  • نور خورشید چگونه به ایجاد ابر، باد و باران کمک می کند؟

هنگامی که نور خورشید به آب های روی زمین مثل دریا ، اقیانوس و رودخانه می تابد ، باعث تبخیر آب ها می شود. سپس این بخار هوایایجاد شده بالا می رود  و در نتیجه ابر ها را ایجاد می کند. همانطور که می دانید باران از ابر ها جاری می شود و این گونه خورشید به ایجاد اب رو باران کمک میکند.

همچنین این بخار گرم با هوای سرد بالا برخورد می کند و باعث به وجود آمدن باد می شود همچنین حرکت ابر ها باعث می شود بادها به وجود بیایند.

  • بسیاری از دانشمندان معتقدند منبع اصلی بیشتر انرژی هایی که ما در زندگی مصرف می کنیم، نور خورشید است. شما در این مورد چه فکر می کنید؟ دلایل خود را در گروه بیان کنید.

انرژی خورشید منبع اصلی انرژی آب است زیرا نور خورشید باعث تبخیر آب ها و درنتیجه ایجاد ابر و باران می شود. با باریدن باران ، آب بر روی زمین جاری و رودخانه ها را پدید می آورد که با چرخاندن توربین ها ، انرژی مورد نیاز از جریان آب به دست می آید.

همچنین نفت ، زغال سنگ و گاز طبیعی که حاصل از فتوسنتز است و برای تشکیل شدن نیاز به انرژی خورشیدی دارند.

و البته خورشید با کمک به ایجاد باد به وسیله گرم کردن آب و تبخیر و ایجاد بخار گرم باعث حرکت هوای سرد و ایجاد باد می شود و در نتیجه به ایجاد انرژی بادی کمک خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا