جواب علوم تجربی ششم صفحه 66 سفرانرژِی

حل تمرین علوم ششم|درس نهم:سفرانرژی

آزمایش کنید صفحه 66

فعّالیت های زیر را انجام دهید و بگویید در هر مورد، چه شکلی از انرژی به شکل دیگر تبدیل می شود؟
1- دست های خود را به هم مالش دهید تا احساس گرم شدن کنید.

انرژی حرکتی به انرژی گرمایی
2- با مداد بر لبه ی لیوان ضربه بزنید تا صدا تولید شود.

انرژی حرکتی به انرژی صوتی
3- توپی را مطابق شکل پرتاب کنید تا با اسباب بازی ها برخورد کند و آنها را به حرکت در آورد.

انرژی توپ به انرژی حرکتی دومینو
4- بر روی طبل پلاستیکی چند دانه برنج بریزید و سپس در نزدیکی پوسته ی طبل صدای محکمی ایجاد کنید.

انرژی صوتی به انرژی حرکتی
5- مارپیچ کاغذی را بالای منبع گرما (شوفاژ یا بخاری)بگیرید تا به چرخش درآید.

انرژی گرمایی به انرژی حرکتی

دکمه بازگشت به بالا