جواب علوم تجربی ششم صفحه 61 طرّاحی کنیم و بسازیم

کاوشگری صفحه 61

الف) مشخّص کنید یک خودرو از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

چرخ ، موتور ، بدنه خودرو ، شیشه ها ، در ها ، صندلی ها ، چراغ ، کاپوت ، فرمان ماشین ، کمربند ، داشبورد

ب) چه چیزهایی بر حرکت خودرو اثر می گذارد؟

انرژی خودرو ، موتور خودرو ، میزان همواریت خودرو ، لاستیک خودرو ، میزان کارکرد خودرو

پ) چگونه یک خودرو بدون استفاده از انرژی الکتریکی و گرمایی می تواند حرکت کند؟

با استفاده از انرژی های دیگر مثل انرژی آبی ، بادی ، خورشیدی

1 هریک از افراد گروه طرح و نظر خود را درباره ی خودرویی که می خواهد بسازد، روی کاغذ (دفتر علوم) بنویسد یا تصویر آن را نقّاشی کند.

می خواهم از قوطی نوشابه به عنوان بدنه خودرو و از تیله ها به عنوان چرخ آن استفاده کنم و آن هارا با چسب رازی به هم بچسبانم . و همینطور از سی دی به عنوان شیشه ی جلوی ماشین استفاده کنم و با چسب نواری آن را به قوطی بچسبانم.

با همفکری یکدیگر، طرح های پیشنهادی اعضای گروه را بررسی و از میان آنها طرحی را که
مناسب تر است، انتخاب کنید. توجّه داشته باشید این طرح می تواند ترکیبی از طرح همه ی افراد گروه باشد.

قرار بر این شد که قوطی نوشابه را به عنوان بدنه خودرو و از درب بطری ها برای چرخ های ماشین استفاده کنیم. همچنین سی دی ها را اطراف قوطی به شکل پنجره های ماشین بچسبانیم و از نی به عنوان آنتن رادیوی ماشین استفاده کنیم.

4 خودرویی را که ساخته اید روی یک سطح شیب دار قرار دهید و رهایش کنید. مشاهدات خود را در جدول زیر بنویسید.

ویژگی/ شماره ی خودرو نمونه ی (1) نمونه ی (2)
حرکت روی خطّ مستقیم خیر بله
مسافتی که می پیماید 15 سانتی متر 20 سانتی متر
استحکام کم زیاد

5-بهبود ویژگی های خودرو : ویژگی های خودروی خود را در گروه بررسی کنید و تصمیم بگیرید
برای اینکه خودروی شما مسافت طولانی تری را روی خطّ مستقیم بپیماید و همچنان استحکام خود را حفظ کند، چه تغییراتی در آن می دهید؟

تغییرات پیشنهادی گروه ما برای بهبود ویژگی های خودروی نمونه ی 1: از بطری نوشابه محکم تری استفاده کنیم. و یا اندازه ی در های بطری که به عنوان چرخ گذاشتیم یکسان باشد.

همچنین می توانیم کناره های در بطری را با سنباده صاف کنیم تا سریع تر و به مدت طولانی تر حرکت کند.

6 با توجّه به تغییرات پیشنهادی خود، خودروی نمونه ی 2 را بسازید و با انجام آزمایش، عملکرد آن را مشاهده و یادداشت کنید. آیا عملکرد آن بهبود یافته است؟

بله

دکمه بازگشت به بالا