جواب علوم تجربی ششم صفحه 60 طرّاحی کنیم و بسازیم

حل تمرین علوم ششم|درس هشتم:طرّاحی کنیم و بسازیم

گفت و گو صفحه 60

خودروهایی را که در تصویر می بینید، بر اساس ویژگی های زیر مقایسه و درباره ی آنها گفت وگو کنید.

عکس: اتوبوس مسافربری

عکس: تریلی باربری

عکس: خودروی آفرود

عکس: خودروی مسابقه

عکس: خودروی جاده سازی

عکس: خودروی کشاورزی

اتوبوس مسافر بری  که حدود 6 چرخ لاستیکی با اندازه های بزرگ دارد و خودرو بسیار بزرگ ،پهن مکعب مستطیل شکل است تا مسافران زیادی را در خود جا دهد و جابجا کند.

تریلی باربری  که دارای 14 چرخ بسیار بزرگ و مستحکم می باشد که برای جابجایی وسایل بزرگ و سنگین مثل خودرو های سواری به کار برده می شود. این خودرو بسیار بزرگ است و حجم زیادی از آن را بخش  موتور قدرتمند آن تشکیل می دهد.

یکی از خودرو های آفرودی  که برای رانندگی در ساحل،دشت،صخره ، کویر ، بیابان و … استفاده می شود و همانند خودرو سواری 4 چرخ ولی بزرگ و آج  دار دارد که برای زمینی های شنی ، صخره ای و کوهستانی  مناسب باشد. این خودرو ها معمولاً برای سفر و ورزش استفاده می شود.

خودرو های مسابقه  که همانطور که می دانیم حالت کشیده ای دارند تا از مقاومت هوا کم کنند و بر سرعت بیافزایند. 4 چرخ  کوچک ولی محکم دارند و برای مسابقات رالی به کار می روند.

خودرو های جاده سازی خودرو های بزرگ و دارای 6 چرخ بزرگ و محکم هستند که برای خاکبرداری ، ساختمان و  جاده سازی به کار گرفته می شوند و حالت بلند و دراز آن ها مناسب ساختن و خاکبرداری است.

خودرو های کشاورزی مثل ماشین شخم زنی که 4 چرخ لاستیکی و بزرگی  دارد (2 عقبی بزرگتر از 2 تای جلوئی) و برای زمین کشاورزی بسیار مناسب است. علت بزرگ تر بودن تایر عقبی خودرو کشاورزی این است که باید فشار و وزن زیادی را تحمل کند و در عین حال نیروی کمی را به زمین وارد کند و به هیچ عنوان در خاک فرو نرود که تایر بزرگ این امکان را فراهم می کند.

دکمه بازگشت به بالا