جواب علوم تجربی ششم صفحه 53 ورزش و نیرو (2)

فکرکنید صفحه 53

در آزمایش انجام شده، کدام نیرو سبب کُند شدن حرکت و توقّف جسم شده است؟ این نیرو در کدام جهت بر جسم وارد شده است؟

نیروی اصطکاک که از طرف سطح بر جسم در خلاف جهت حرکت وارد شده است.

 

فکرکنید صفحه 53

در «آزمایش کنید» صفحه ی قبل،نیروی اصطکاک در کدام حالت بیشتر است ؟ آیا به نظر شما سطحی وجود دارد که جسم رها شده روی آن متوّقف نشود؟در گروه خود بحث کنید.

هنگامی که جسم روی سطح خاکی ناهموار حرکت می کرد.

خیرنمی توان چون به هر حال حتی هموار ترین سطح ها در نظر ما ، ناهمواری های ریز و میکروسکوپی دارند که باعث ایجاد نیروی اصطکاک و در نتیجه توقف می شود.

 

گفت و گو صفحه 53

در هریک از فعّالیتهای زیر، نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر ؟ چرا؟

الف)هنگام ترمزکردن اتومبیل : بهتر است بیشتر باشد تا راحت تر و زودتر ترمز بگیریم.

ب)بالا رفتن از کوه:  بهتر است بیشتر باشد تا لیز نخوریم و سقوط نکنیم.

پ)اسکی روی یخ یا برف : بهتر است اصطکاک کم باشد تا راحت تر لیز بخوریم و حرکت کنیم.

ت)گره زدن طناب: باید اصطکاک زیاد باشد تا طناب حرکت نکند و گره باز نشود.

ث)اصطکاک بین اجزای دوچرخه ، مثلاً زنجیر و دنده چرخ: کم تر باشد تا حرکت راحت تر صورت بگیرد.

ج)هنگام هل دادن یک جسم سنگین: کم تر باشد تا هل دادن راحت تر انجام شود.

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 53

برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی و سُرنخوردن خودرو ها، چه کارهایی انجام می شود؟ در این باره اطّلاعات جمع آوری و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

ما مردم باید زنجیرچرخ ببندیم و از لاستیک های عاج دار استفاده کنیم. مسئولین شهرداری هم باید دستور دهند تا در خیابان ها شن و ماسه و نمک بریزند تا یخ ها آب شود و اهمچنین اصطکاک زیاد شود تا ماشین  ها لیز نخورند و تصادف نکنند.

دکمه بازگشت به بالا