جواب علوم تجربی ششم صفحه 52 ورزش و نیرو (2)

آزمایش کنید صفحه 52

یک تخته ی صاف به طول تقریبی 40 سانتیمتر تهیه کنید و در یک سطح صاف مانند سطح سرامیکی،روی چند کتاب قرار دهید. جسمی مانند یک باتری قلمی را از بالای تخته رها کنید. جسم پس از طیّ چه مسافتی روی سطح صاف می ایستد؟

می توان گفت طی حدود دو متر حرکت می کند و سپس می ایستد.
بار دیگر این آزمایش را روی سطح پرزداری مانند موکت تکرار کنید. این بار جسم پس از طیّ چه مسافتی می ایستد؟

مسافت طی شده روی موکت کمتر از مسافت طی شده روی سرامیک است.

اگر آزمایش را روی سطح ناهموار خاکی انجام دهیم، چه اتّفاقی می افتد؟

مسافت طی شده روی سطح ناهموار خاکی به شدت کمتر از مسافت طی شده روی موکت و سرامیک است.

اگر روی یخ انجام شود، چه اتّفاقی می افتد؟

مسافت خیلی بیشتری را طی می کند.

  • به نظر شما باید چه وضعیتی فراهم باشد تا جسم، مسافت بیشتری را طی کند؟

باید سطح صاف وهموار باشد و همچنین شیب سطح شیب دار زیاد باشد تا سرعت بگیرد.

  • در کدام حالت جسم زودتر متوقّف می شود؟

زمانی سطح ناهموار  و غیر یکنواخت است و شیب سطح شیب دار به شدت کم است.

  • به نظر شما چرا در همه ی حالت ها، جسم پس از مدّتی بالاخره می ایستد؟

به دلیل وجود نیرویی مانع مقابل حرکت جسم که نام آن اصطکاک است و از سمت سطحیکه روی آن جسم حرکت می کند به جسم وارد می شود.

دکمه بازگشت به بالا