جواب علوم تجربی ششم صفحه 50 ورزش و نیرو (2)

فعالیت صفحه 50

یک عروسک کوچک که در آن آهن ربای کوچکی قرار دارد تهیه کنید و آن را روی یک مقوّای ضخیم قرار دهید. به کمک یک آهن ربای نسبتاً قوی، از زیر مقوّا، عروسک را به حرکت درآورید.
به جای عروسک می توانید از یک اسباب بازی چرخ دار که در آن آهن یا آهن ربا قرار دارد، استفاده کنید و اسباب بازی را روی مقوّا به حرکت درآورید.
از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

دو آهنربا بدون تماس و از فاصله دور می توانند هم دیگر را جذب کنند.

دکمه بازگشت به بالا