جواب علوم تجربی ششم صفحه 36 زمین پویا

جمع آوری اطلاعات صفحه 36

درباره ی مهم ترین زمین لرزه های 50 سال اخیر ایران، از نظر محلّ وقوع و خسارت های وارد شده، اطّلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

بوئین زهرا/1341

دشت بیاض/1347 به بزرگی 7/4 ریشتر که منجر به کشته شدن 10500 نفر و تخریب 61 روستا شد.

طبس/1357 که در 19600  کشته و تخریب 16 روستا را به دنبال داشت.

سیرچ/1360  که 85 درصد شهر تخریب سد.

منجیل/1369 که 35000 نفر کشته به همراه داشت.

بم/1382 یکی از معروف ترین زلزله های ایران با قدرت 6/5 ریشتر است  که 41000 در اثر آن جان باختند.

فیروزآباد/1383  با شدت 6/3 ریشتر آمد که منجر به ریش کوه و خسارات شد.

کرمانشاه/1396یکی از معروفترین زلزله های اخیر ایران است که با قدرت 7/3 ریشتر با 574 کشته و 9388 زخمی اتفاق افتاد.

 

فعالیت صفحه 36

با کمک معلّم خود و متخصّصان مانور زمین لرزه، مکان های امن مدرسه خود را شناسایی کنید و شیوه ی پناه گیری مناسب را در کلاس تمرین کنید.

برعهده ی دانش آموز

 

 

فعالیت صفحه ی 36

هنگام پختن برنج در کنار مادر خود بایستید و در زمان جوشیدن، آن را به دقّت مشاهده کنید.
مشاهدات خود را بنویسید.

در هنگام جوشیدن آب حباب های ریزی تشکیل می دهد و آب شروع به حرکت می کند.

  • اگر شعله ی حرارت زیر ظرف برنج را کاهش یا افزایش دهیم، چه اتّفاقی می افتد؟

با افزایش دما تعداد و سرعت تشکیل حباب ها  افزایش می یابد و آب سریع تر جابجا می شود  و بلعکس.

  • جوشیدن آب برنج را با جوشش موادّ مذاب درون زمین مقایسه کنید.

مواد مذاب درون زمین با افزایش دما  همانند آب درون قابلمه شروع به جوشیدن می کنند و با حرکت به سمت بالا از زمین بیرون می آیند.

 

 

فعالیت صفحه 36

در گروه خود، مقداری خاک رس را با آب، مخلوط و گل رس تهیّه کنید.
سپس آن را به شکل مخروط آتش فشانی در آورید که دهانه ی آن فرو رفته است.
پس از خشک شدن، مقداری مادّه ی شیمیایی آمونیم دی کرومات در دهانه ی آن بریزید و با نظارت معلّم خود، آن را با شعل هی کبریت روشن و نتیجه را مشاهده کنید.

عکس: گازهای آتش فشانی

عکس: مواد مذاب آتش فشانی

مشاهده می کنیم که همانند آتشفشان ذرات نارنجی رنگ از درون مخروط آتشفشانی مان بیرون می ریزد.

 

دکمه بازگشت به بالا