جواب علوم تجربی ششم صفحه 35 زمین پویا

گفت و گو صفحه 35

آیا شما تاکنون زمین لرزه ای را تجربه کرده اید؟ آیا می دانید قبل از وقوع، در هنگام وقوع و پس از وقوع زمین لرزه چه اقداماتی را باید انجام دهید؟ با راهنمایی معلمّ خود درباره ی این موارد گفت وگو و جدول زیر را کامل کنید.

اقدامات قبل از وقوع زمین لرزه اقدامات هنگام وقوع زمین لرزه اقدامات بعد از وقوع زمین لرزه
مقاوم سازی حفظ خونسردی کمک به مصدومین
آگاهی از مکام های امن شهر کمک به افراد مسن و کودکان هوشیار بودن
آگاهی از نقاط امن خانه برای هنگام زلزله پناه گیری مناسب مطلع بودن از اخبار زلزله
برگزاری مانور زلزله انجام دادن کارهایی که در مانور زلزله امتحان کردید همدردی و کمک به بازماندگان
آماده کردن جعبه کمک های اولیه و یادگرفتن نحوه کار با آن کمک به افراد مانده در زیرآوار توجه به هشدار و پیام های مسئولین
آماده سازی کیف زلزله 

 

حفظ آرامش و خونسردی اهدای خون
مطلع بودن از اخبار زلزله کمک به افراد کم توان کمک به امداد
دکمه بازگشت به بالا