جواب علوم تجربی ششم صفحه 32 زمین پویا

حل تمرین علوم ششم| درس پنجم:زمین پویا

آزمایش کنید صفحه 32

هر یک از گروه های کلاس، یک عدد تخم مرغ آب پز با پوست را به کلاس بیاورند.
با انگشتان خود به پوسته ی تخم مرغ فشار وارد کنید.
حالا پوست تخم مرغ را بکنید. با انگشتان خود به سفیده ی تخم مرغ فشار وارد کنید.
چگونگی عکس العمل پوسته و سفیده ی تخم مرغ را با هم مقایسه کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

عکس: دو دختر سعی می کنند تخم مرغ را خم کنند.

پوسته تخم مرغ در برابر خم شدن مقاومت می کند و در نتیجه خم نمی شود ولی سفیده ی تخم مرغ به راحتی خم شده و تغییر شکل می دهد.
سپس تخم مرغ را به وسیله ی چاقو از وسط نصف کنید و لایه های آن را با لایه های زمین مقایسه کنید.

عکس: تخم مرغ از وسط نصف شده است.

تخم مرغ همانند زمین 3 لایه دارد.

از داخل به خارج:

تخم مرغ: زرده ، سفیده ، پوسته

زمنی:هسته ، گوشته ، پوسته

 

دکمه بازگشت به بالا