جواب علوم تجربی ششم صفحه 23 کارخانه ی کاغذ سازی

آزمایش کنید صفحه 23

چند عدد میوه مانند لیموترش، پرتقال و کیوی، سرکه ی ترشی و مقداری محلول رقیق جوهر نمک و کاغذ پی اچ آماده کنید. تکّه ای از کاغذ پی اچ را به هر یک از مواد آغشته کنید. مشاهدات خود را بنویسید (کاغذ پی اچ وسیله ی شناسایی اسیدها است).

کاغذ پی اچ به 4 بازه تقسیم شده که دارای رنگ های مختلفی است که نشان دهنده ی اسیدی یا بازی بودن ماده می باشد.

با آغشته شدن به ماده اسیدی =  به رنگ قرمز و ماده بازی = به رنگ بنفش در می آید و  ماده خنثی هم به رنگ سبز در می آید .

لیمو ترش ، پرتقال ، کیوی و سرکه ترشی : اسیدی / در نتیجه به رنگ قرمز در می آید.

و جوهر نمک : بازی / در نتیجه به رنگ بنفش و چون محلول رقیق است ، بنفش کم رنگ در می آید.

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 23

1- در زندگی روزانه از جوهرنمک در چه کارهایی استفاده می کنیم؟

به عنوان سفید کننده ، جرم گیر و یا باز کننده راه چاه
2- هنگام استفاده از جوهرنمک در خانه چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

حتما توسط دستکش  و با احتیاط از آن استفاده کرد.

محلول غلیظ آن خظرناک است بنابراین باید قبل از استفاده از میزان دقیق آن اطمینان حاصل کنید. علاوه بر این ، تنفس آن بسیار خطرناک است و نباید این کار را انجام دهیم.

 

آزمایش کنید صفحه 23

سه لیوان بردارید و آنها را شماره گذاری کنید. داخل هر کدام یک تکهّ ی خرد شده از سنگ مرمر بیندازید؛ سپس به لیوان اوّلی 10 میلی لیتر آب، به دومی 10 میلی لیتر سرکه و به سومی 10 میلی لیتر جوهرنمک اضافه کنید. پس از نیم ساعت مشاهدات خود را یادداشت کنید.

در صورت ریختن این سه ماده و قرار دادن سنگ مرمر در آن مشاهده می کنیم که سنگ مرمر به شدت زیادی در جوهر نمک حل می شود . میزان حل شدن سنگ مرمر در سرکه کمتر از جوهر نمک است و در آب هیچ اتفاقی رخ نمی دهد.

2- یک گیاه (مانند گل رز و…) را به کلاس بیاورید و به کمک پَنس و پنبه یکی از برگ های آن را به جوهر نمک آغشته کنید. پس از نیم ساعت مشاهدات خود را یادداشت کنید.

به مرور برگ آغشته شده به جوهر نمک کم رنگ و خشک می شود.

 

دکمه بازگشت به بالا