جواب علوم تجربی ششم صفحه 22 کارخانه ی کاغذ سازی

پرسش متن صفحه 22

ویژگی های عمومی فلزها را بنویسید (یکی از ویژگی ها در زیر نوشته شده است).
1-فلزها رسانای خوبی برای جریان برق هستند.

2-فلز ها چکش خوارند.

3-فلز ها رسانای گرما هستند.

4-فلز ها تبدیل به ورقه می شوند.

5-فلز ها بسیار مستحکم و مقاوم اند.

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 22

با کمک بزرگ ترها و با استفاده از اینترنت و منابع دیگر درباره ی«آهن زنگ نزن» اطلّاعاتی را جمع آوری کنید و به صورت روزنامه ی دیواری به کلاس گزارش دهید.

آهن زنگ نزن دارای خصوصیاتی مثل  : مقاومت در برابر آتش و حرارت ، استحکام به شدت بالا ، ظاهر زیبا ، مقاومت در برابر ضربه و قابل بازیافت است. با آهن زنگ نزن می توان سازه های نازک ولی بادوام را ساخت که  در عین رنگ و فرم بسیار زیبا ، به شدت سخت و محکم هستند.

هدف از تولید این نوع از آهن کاهش هزینه ها ، کاهش آلایندگی ، کم کردن زمان تحویل به مشتری و  افزایش کیفیت است.

 

فکرکنید صفحه 22

برای ساختن هر یک از وسایل روبه رو از کدام یک از فلزهای آهن، مس، آلومینیم و طلا استفاده می کنند؟ به چه دلیل؟

عکس:

النگو و حلقه : طلا / به علت زیبایی ، اهمیت قیمت ، چکش خواری و توانایی در آمدن به شکل مورد نظر ، زنگ نمی زند.

مس / به دلیل مقاوم شدن

فرغون:آهن/استحکام

سیم برق: مس/رسانای خوب جریان برق

اتومبیل: آهن / استحکام و و مقاومت بالا

روکش قرص : آلومینیوم / سبک و به راحتی ورقه می شود.

دوچرخه:آلومینیوم/سبک و محکم و مقاوم است.

دکمه بازگشت به بالا