جواب علوم تجربی ششم صفحه 19 کارخانه ی کاغذ سازی

جمع آوری اطلاعات صفحه 19

فهرستی از صنایع استان، شهر یا روستای خود تهیه و کاربردهای آهن را در هر مورد به طور جداگانه مشخّص کنید.

(برعهده ی دانش آموز)

 

فکرکنید صفحه 19

چرا برای خشک کردن خمیر کاغذ و تبدیل آن به ورقه های نازک کاغذ از غلتک های بزرگ آهنی استفاده می کنند؟ دو دلیل بیاورید.

زیرا آهن مستحکم و سنگین و مقاوم است در نتیجه نیروی زیادی به خمیر کاغذ وارد کرده و به خوبی آن را صاف می کند. همچنین آهن رسانای گرماست در نتیجه خمیر کاغذ را سریع تر خشک می کند. علاوه بر این ، به دلیل این که آهن در طبیعت بسیار زیاد پیدا می شود ، ارزان قیمت است و صرفه ی اقتصادی دارد.

دکمه بازگشت به بالا