جواب علوم تجربی ششم صفحه 102 از گذشته تا آینده

حل تمرین علوم ششم | درس چهاردهم:از گذشته تا آینده

پرسش متن صفحه 102

وسایل ارتباط انسان ها با یکدیگر از گذشته تا امروز خیلی تغییر کرده اند.

تصویرهای زیر برخی وسایل ارتباطی در گذشته را نشان می دهد:
درباره ی این وسایل ارتباطی با یکدیگر گفت وگو کنید. از معلّم خود بخواهید در این گفت وگو شرکت کند.

می بینیم که در قدیم برای ارتباط برقرار کردن از کارهایی مثل:طبل زدن ، روشن کردن آتش در شب و تلگراف استفاده می کردند که این عادت ها امروزه کاملاً از بین رفته است.

از خوبی های این کار ها می توان به ارزان و کم هزینه بودن (البته به جز تلگراف) ، و نگرانی نداشتن بابت رفتن برق اشاره کرد ولی نقاط ضعف زیادی دارد از جمله :واضح نبودن پیام ، پردردسر و سخت بودن ، زمانبر بودن و ..  دارد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

علم و زندگی صفحه  102

از بزرگ ترها درباره ی وسایل ارتباطی زمان خودشان بپرسید و آن اطّلاعات را به کلاس گزارش دهید.

استفاده از بوق و طبل – استافده از تلرگاف – استفاده از آتش در شب برای دادن پیام ، نامه های پاکتی که امروزه هم استفاده می شوند – چاپار ها  با بردن پیام از شهری به شهر دیگر – بستن نامه به پای کبوتر

دکمه بازگشت به بالا