جواب عربی هفتم صفحه 89 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 89

ترجمه کنيد.

1.«ضَرَبْنا للنّاسِ في هٰذَا القُرآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ»

برای مردم در این قرآن از هر چیز مثلی زدیم.(مثالی آورده ایم)

2.«أَ أنْتَ فعلتَ  هٰذا بِآلِهَتِنا يا إبْراهيمُ»

آیا تو این را با خدایان ما انجام دادی ، ای ابراهیم؟

3.«ضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَ نسَِی خَلْقَه»

برای ما مثلی زد و آفرینشش را فراموش کرد.

4.قالَ الطِّفلُ «أَنَا ما حَزِنْتُ».

کوئک گفت : من ناراحت نبودم.

5.نَحنُ ما عَبَرْنَا الْحُدودَ.

ما از مرزها عبور نکردیم.

 

اَلتَّمْرينُ الثّاني 89

کلمات مرتبط در ردیف «الف» و «ب» را به هم وصل کنید.

(کلمات مربوطه یک رنگ شده اند)

الف اَلْفُسْتانُاَلْعِلْمُاَلدُّنیااَلصَّلاةُاَلنِّسْيانُاَلسُّؤالُ
ب مَزرَعَةُ -الْخِارَةِ- کَنْزٌمِنْ مَلابِسِ النِّساءِ -آفَةُ الْعِلْمِمِفتاحُ الْعِلْمِ- عَمودُ الدّينِ
دکمه بازگشت به بالا