آخرین خبرها

جواب عربی هفتم صفحه 82 الَْربَعینیّات

الَْربَعینیّات صفحه 82

حِواراتٌ في مَسيرَةِ الَْربَعينَ الْحُسَينيِّ طَريقُ کَربَلاء

گفت و گوها در مسیر اربعین حسینی راه کربلا

اَلزّائِرُ الْعِراقيُّ : أَهلاً وَ سَهلاً بِکُم.

زائر عراقی : خوش آمدید.
اَلزّائِرُ الْيرانيُّ :  شُکراً جَزيلاً. ساعَدَکُمُ اللّهُ!

                    أَيُّ طَريقٍ أَقرَبُ إلیٰ کَربَلاء؟

زائر ایرانی : بسیار متشکرم. خدا کمکتان کند.کدام راه نزدیک ترین به کربلا است؟

اَلزّائِرُ الْعِراقيُّ : ذٰلِكَ الطَّريقُ أَقرَبُ.

زائر عراقی: آن نزدیک ترین راه است.
اَلزّائِرُ الْيرانيُّ : هَل يوجَدُ موَکبٌِ  قَريبٌ مِن هُنا؟

زائر ایرانی: آیا ایستگاه خدمات رسانی نزدیک به ایناست؟
اَلزّائِرُ الْعِراقيُّ : نَعَم، يوجَدُ. هُناكَ مَوکِبٌ.

زائر عراقی: بله ، وجود دارد. آنجا ایستگاه خدمت رسانی است.

حتما ببینید

جواب عربی نهم صفحه 17 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 17 برای فعل های زير، ضمير مناسب انتخاب؛ سپس هر جمله را …