آخرین خبرها

جواب عربی هفتم صفحه 80 فعل ماضی 2

حل تمرین عربی هفتم|درس پنجم

الدرس الخامس

فعل ماضی 2 صفحه 80

عکس: پسر در کتابخانه/ جواب: هذا الوَلَدُ اَخَذَ کِتاباٌ مِنَ المَکتَبَهٌ. این پسر کتابی از کتابخانه گرفت.

عکس: بازیکن زن با پرچم/ جواب: هذِهِ اللاعِبَهٌ رَفَعَت عَلَمَ ایران. این بازیکن پرچم ایران را بالا برد.

 

حتما ببینید

جواب عربی نهم صفحه 17 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 17 برای فعل های زير، ضمير مناسب انتخاب؛ سپس هر جمله را …