جواب عربی هفتم صفحه 80 فعل ماضی 2

حل تمرین عربی هفتم|درس پنجم

الدرس الخامس

فعل ماضی 2 صفحه 80

عکس: پسر در کتابخانه/ جواب: هذا الوَلَدُ اَخَذَ کِتاباٌ مِنَ المَکتَبَهٌ. این پسر کتابی از کتابخانه گرفت.

عکس: بازیکن زن با پرچم/ جواب: هذِهِ اللاعِبَهٌ رَفَعَت عَلَمَ ایران. این بازیکن پرچم ایران را بالا برد.

 

دکمه بازگشت به بالا