جواب عربی هفتم صفحه 74 التمرین الاول

التمرین الاول صفحه 74

جمله های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زير فعل های ماضی خط بکشيد.

1. أَيُّهَا الْمُسافِرُ، أَ ذَهَبْتَ إلَی الْفُنْدُقِ؟ لا؛ ذَهَبْتُ إلَی السّوقِ.
ای مسافر ، آیا به هتل رفتی؟ خیر؛ به بازار رفتم.
2. مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَ قَميصَﻚَ؟ أَخَذْتُهُ مِنْ هُناكَ.

از کجا پیراهنت را گرفتی(خریدی)؟ از آنجا گرفتمش.(خریدمش)

3. ماذا غَسَلْتِ؟ غسََلتُْ وَجْهي وَ يدَي للِوُْضوءِ.

چه چیزی را شستی؟ صورتم و دستم را برای وضو شستم.

٤. ماذَا اشْتَرَيْتِ؟ اِشْتَرَيْتُ فُسْتاناً وَ عَباءَةً.

چه چیزی خریدی؟ پیراهن زنانه و چادر خریدم.

 

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 74

گزينۀ درست را انتخاب کنيد.

1. کَم تُفّاحةً أَکَلْتَ؟ ……………… تُفّاحَتَینِ .

چه تعداد سیب خوردی؟ 2 سیب خوردم.

أَکَلْتِ

(خوردی)

أَکَلْتُ

(خوردم)

2.أَ أَنتَ ………………………………..  هَدَیَّتك؟

(آیا هدیه ات را گرفتی؟)

أخَذَتَ

(گرفتی)

أخَذَتُ

(گرفتم)

3. أَنتِ ……………………………  صدیقَتَكِ.

(تو دوستت را یاد کردی)

ذَکَرْتَ

(مذکر)

ذَکَرْتِ

(مونث)

4. أَ أَنتَ ……………………….. الْعَلَمَ؟

(آیا تو پرچم را بالا بردی؟)

رفَعَتُ

(بالا بردم)

رفَعَتَ

(بالا بردی)

5. أَنا ……………………… مَلابِسي.

(من لباس هایم را شستم)

غسََلتُ

(شستم)

غسََلتَ

(شستی)

 

الَْربَعینیّات صفحه 74

حِواراتٌ في مَسيرَةِ الَْربَعينَ الْحُسَينيِّ عِندَ الشُّرطيِّ

گفت و گو ها در مسیر اربعین حسینی نزد پلیس
اَلشُّرطيُّ: أَينَ جَوازُكَ؟

پلیس: گذرنامه ات کجاست؟
اَلزّائِر: هٰذا جَوازي.

زائر: این گذرنامه ام است.
اَلشُّرطيُّ: هَل عِندَكَ تَأشيرَةٌ؟

پلیس:  آیا  ویزا داری؟
اَلزّائِر: نَعَم، عِندي.

زائر: بله ، دارم.
اَلشُّرطيُّ: کَم يَوماً بَقيتَ هُنا فِي الْکاظِميَّة؟

پلیس: چند روز اینجا در کاظمیه ماندی؟
اَلزّائِر: يَوماً واحِداً.

زائر : یک روز
اَلشُّرطيُّ: کَم عَدَدُکُم؟

پلیس : چند عدد هستید؟ 
اَلزّائِر: نَحنُ اثْناعَشَرَ زائِراً.

زائر: ما 12 زائر هستیم.

دکمه بازگشت به بالا