جواب عربی هفتم صفحه 63 اَلتَّمْرينُ الثّاني

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 63

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. کَیفَ حالکَ؟ (کَیفَ حالکِ؟) (حالت چطور است؟)

أنا بخیر.

2. مِنْ أَیْنَ أَنتَ؟ (مِنْ أَیْنَ أَنتِ؟)   (اهل کجا هستی؟)

أنا مِن ایران.

3. مَا اسْمُکَ؟ (مَا اسْمُکِ؟)   (اسم تو چیست؟)

أنا(اسم دانش آموز)

٤. أَیْنَ بَیتُکَ؟ (أَیْنَ بَیتُکِ؟)  (خانه ات کجاست؟)

فی النهایة هذا الشارع. (در انتهای این خیابان)

 

اَلْقُرآنیّات صفحه 63

بخوانيد و ترجمه کنيد.

1. ما هيَ سَيِّدَةُ آياتِ الْقُرآنِ؟          -آيَةُ الْکُرسيِّ.

سید (سرور و آقا) سوره های قران چیست؟ سوره ی آیة الکرسی.

2. أَيُّ سورَةٍ بِاسْمِ أَحَدِ الْفِلِزّات؟     -سوره «الحَدید»

کدام سوره به اسم یکی از فلزات است ؟ سوره حدید(آهن)

3. ما هيَ السّورَةُ الَّتي بِاسْمِ امْرَأَةٍ؟     -سوره «مَریَم»

سوره ای که به اسم زن است چیست؟ سوره ی (مریم)

دکمه بازگشت به بالا