جواب عربی هفتم صفحه 47 الدرس الثانی (بخش چهارم)

حل تمرین عربی هفتم|درس دوم، بخش چهارم

الدرس الثانی (بخش چهارم)

الحکم النافعه صفحه 47

1.الاعْمالُ بِالنّيّاتِ.

کار ها به نیت هاست. (مفهوم: نیت کار مهم تر از انجام آن است)

2.عَلَيْكَ بِمُداراةِ النّاسِ

مدارا کردن با مردم بر تو واجب است.

3.حُسْنُ الْخُلُقِ نِصْفُ الدّينِ.

خوش اخلاقی نصف دین است.

4.اَلْجَنَّةُ تَحْتَ  اَقْدامِ الامَّهاتِ. 

بهشت زیر پای مادران است.

5.يَدُ اللهِ مَعَ الجماعَةِ.

دست خدا با جماعت است.

دکمه بازگشت به بالا