جواب عربی هفتم صفحه 38 التمرین الاول

التمرین الاول صفحه 38

پاسخ هر پرسش کدام است؟

1.هی کاتبة.

2.هوَ شاعِر ایرانی.

3.هیَ لاعِبَة محجبة.

4.لِمَولانا جَلالِ الّدینِ.

دکمه بازگشت به بالا