جواب عربی هفتم صفحه 31 جواهرالکلام

حل تمرین عربی هفتم| درس دوم، بخش اول

جواهرالکلام صفحه 31

1.هَلْ جَزاءُ الْحْسانِ إلا الاحْسانُ.

پاداش نیکی جز نیکی نیست.

2.اَلْمؤمِنُ قَليلُ الْكَلام كَثيرُ الْعمل.

مومن کم سخن و پرکار است.

3.سُکوتُ اللِّسان سَلامةُ الْانسان.

سکوت زبان سلامتی انسان است.

4.رُبَّ کَلامٍ جَوابُهُ السُّکوتُ.

چه بسا کلامی جوابش سکوت باشد.

5.اَلْوَقْتُ مِنَ الذَّهب.

زمان از جنس طلاست.

دکمه بازگشت به بالا