جواب عربی هفتم صفحه 24 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 24

ترجمه کنيد، سپس «جمع های سالم و مکسّر» و نیز «مثنّی» را معلوم کنيد.

1. هٰؤلاءِ الطّالباتُ، فائِزونَ في مُسابَقَتَينِ: مُسابَقَةِ الْحِفظِ وَ مُسابَقَةِ الْقِراءَةِ.

این دانش آموزان،برنده در 2 مسابقه هستند : مسابقه حفظ و مسابقه قرائت

2. هٰؤُلاءِ الطّالباتُ، ناجِحاتٌ في مُسابَقَةِ حِفْظِ الْقُرآنِ.

این دانش آموزان ، برندگان در مسابقه حفظ قرآن هستند.
3. في کُتُبِ الْقِصَصِ عِبَرٌ لِلَْطفالِ.

در کتاب قصه ها ، پندهایی برای کودکان و بزرگان است.
4. أوُلئِٰكَ الرِّجالُ، جالِسونَ عِنْدَ عالِمَینِ. 
آن مردان ، کنار دو دانشمند نشسته اند.

 

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 24

هر کلمه را زير تصوير مناسب آن بنويسيد؛سپس جمله ها را ترجمه کنيد.

(يک کلمه اضافه است.)

(لاعِبَةٌ – مَکتَبَةٌ – کُرسيٌّ- کَنزٌ – وَردَةٌ)

عکس جعبه طلا/ جواب: کَنزٌ

عکس کتابحانه/ جواب: مَکتَبَةٌ

عکس دختر/ جواب: لاعِبَةٌ

عکس گل/ جواب: وَردَةٌ

 

 

دکمه بازگشت به بالا