جواب عربی هفتم صفحه 20 اَلتَّمْرينُ الثّاني

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه20:

در جای خالی گزینۀ مناسب به کار ببرید.

1.الْمَرْأَتانِ

2.تِلْكَ

3.الْجَبَلانِ

4.هٰذِهِ

5.الطّالِبَةُ

6.الْمَدرَسَةُ

 

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 20 

ترجمه کنيد.

1.قیمَةُ الْنسانِ، بِالْعِلْمِ وَ الْايمانِ.

ارزش انسان به دانش و ایمان اوست.

2. لِهٰذَا الصَّفِّ، نافِذَتانِ جَميلَتانِ.

برای این کلاس دو پنجره زیبا است.(این کلاس دو پنجره زیبا دارد.)

3. اَلْوَلَدُ الصّالِحُ، فَخْرٌ لِلْوالِدَينِ.

فرزند درستکار مایه افتخار والدین است.

4.کلَامُ الوْالدَِینِ مِنَ الذَّهَبِ.

کلام والدین از جنس طلا است.(با ارزش است)

5. هاتانِ الشَّجَرَتانِ، بِلا ثَمَرٍ.

این دو درخت بدون میوه هستند.

6. هٰذانِ الصَّفّانِ، کَبیرانِ.

این دو کلاس ،بزرگ هستند.

دکمه بازگشت به بالا