جواب عربی هفتم صفحه 15 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 14 و 15

اين جمله ها را به فارسی ترجمه کنيد؛ سپس زير اسم های اشاره خط بکشيد.

1. ذٰلـــک الطّالبُ النّاجِحُ، فِي الصَّفِّ الَْاوَّلِ.

آن دانش آموز موفق، در کلاس اول است.

2. هٰــذِهِ الطّالِبَةُ النّاجِحَةُ، فِي الصَّفِّ الْاوَلَّ.ِ

این دانش آموز موفق، در کلاس اول است.

3.هٰـذَا الْوَلَدُ، في هٰذِهِ الْمَدْرَسَةِ.

این پسر در این مدرسه است.

4. هٰـذِهِ الْبِنتُ، في تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ.

این دختر در آن مدرسه است.

5-ثَمَرُ هٰـذِهِ الشَّجَرَةِ الْکَبیرَةِ، لَذيذٌ.

میوه این درخت بزرگ ، خوشمزه است.

 

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 15

نام هر تصوير را از کلمات داده شده بيابيد.

(جَبَلٌ – شَجَرَةٌ – وَلَدٌ – بِنْتٌ – صَفٌّ)

عکس: درخت/ جواب: تِلْكَ  شَجَرَةٌ  مُرتَفِعَۀٌ.

عکس: دختر/ جواب: هذِهِ  بِنت  ناجِحَۀٌ.

عکس: دانش آموزان در کلاس درس/جواب:  هذا  صَف  جَمیلٌ.

عکس: کوه/ جواب: ذَلِکَ  جَبَل  کَبیرٌ.

 

دکمه بازگشت به بالا