جواب عربی هفتم صفحه 100 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 100

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

1.اَلْمُعَلِّمَةُ ……………………… لي بِالْخُروجِ مِنَ الصَّفِّ .

معلم به خروج من از کلاس اجازه داد.

سَمَحَ

اجازه داد(مذکر)

سَمَحَتْ

اجازه داد (مونث)

2. أَنَا وَ صَديقي ……………………… فِي الْمُسابَقَةِ.

من و دوستم در مسابقه موفق شدیم.

نَجَحْتُ

موفق شدم 

نَجَحْنا

موفق شدیم

3. أَيَّتُهَا الُْاختانِ، أَ ما ……………………… بِالِفتِخارِ؟

ای خواهران(دو خواهر) ، آیا احساس افتخار نمی کنید؟

شَعَرْتُما

احساس می کنید (دو نفر)

شَعرَتْمُ

احساس می کنید(جمع مذکر)

٤. هوَ ……………………… من نجاحِ صَديقِهِ.

او از موفقیت دوستش خوشحال شد.

 

فَرِحَ

خوشحال شد (مذکر)

فَرِحَتْ

خوشحال شد (مونث)

٥. أَيُّهَا الَْصدِقاءُ، ماذا ……………………… ؟

ای دوستان ، چه چیزی ساختید؟

صَنَعْتُم

ساختید (جمع مذکر)

صَنَعْتُنَّ

ساختید (جمع مونث)

٦. قالَتْ أُمُّ حَميدٍ: أَنَا ……………………… .

مادر حمید گفت:من منتظر هستم.

مُنتَظِرٌ

(مذکر)

مُنتَظِرَةٌ

(مونث)

دکمه بازگشت به بالا