آخرین خبرها

جواب عربی نهم صفحه 14 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 14

با توجّه به تصوير پاسخ دهيد.

 

 

تصویر 1: دو کبوتر

تصویر 2: سه دانش آموز پسر

تصویر 3: تصویر یک ساختمان

تصویر 4: تصویر قرآن کریم

تصویر 5:  تصویر یک مغازه قدیمی

تصویر6: تصویر یک ترمینال اتوبوس  و تصویر چند دانش آموز دختر در حال تنیس روی میز

تصویر 7: تصویر مسابقات اتومبیل رانی و تصویر یک معلم و چند دانش آموز دختر در کلاس

تصویر 8: تصویر باند فرودگاه

 

1.ماذا عَلَی الشَّجَرَةِ؟ حمامتان

چه چیزی روی درخت است؟ دو کبوتر

2.هَل هٰذا زَميلُكَ؟ نعم

آیا این هم کلاسی ات است؟ بله

3.أَينَ مُستَشفیٰ بغداد؟ فی شارع فضال

بیمارستان بغداد کجاست؟ در خیابان فضال

4.لِمَنْ هٰذَا الْکِتابُ؟ لِامام علی (ع)

این کتاب برای کیست؟ برای امام علی

5.في أَيِّ عِلْمٍ هٰذَا الْعالِمُ مَعروفٌ؟ الکیمیاء

این دانشمند در چه علمی معروف است؟ شیمی

6.کَمْ حافِلةً فِي الْمَوقِفِ؟ الربعة

چه تعداد اتوبوس در این ایستگاه است؟ چهار

7.هَل هُنا مِنطَقَةُ تَعلیمِ الْمُرورِ؟  نعم

آیا آنجا پارک آموزش ترافیک است؟ بله

8.مَتیٰ تَلْعَبْنَ کُرَةَ الْمِنْضَدَةِ؟  فی ساعة الثامنة

در چه زمانی تنیس روی میز بازی می کنند ؟ ساعت 8

9.يا تِلميذاتُ، کَيْفَ حالُکُنَّ؟ نحن بخیر

ای دانش آموزان ، حالتان چطور است؟ ما خوبیم

10.بِمَ يُسافِرُ الْحُجّاجُ إلیٰ مَکَّةَ الْمُکَرَّمَةِ؟ بالطائرة

با چه چیزی حاجیان به مکه سفر می کنند؟ با هواپیما

حتما ببینید

جواب عربی نهم صفحه 19 اَلتَّمْرينُ الثّامِنُ

اَلتَّمْرينُ الثّامِنُ صفحه 19 متضادّ کلمه های داخل جدول را در کلمات زير پيدا کنيد …