انیمیشن علمی:یک پبانو چگونه کار میکند

در این فیلم نحوه کار کردن و به صدا در آمدن یک پیانو را میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.