آخرین خبرها

انیمیشن علمی:چرخ دنده های یک ماشین چگونه آن را به حرکت در می آورند

در این فیلم نحوه کار چرخ دنده ها را به صورت شماتیک میبینیم که باعث حرکت خودرو میشود.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.