آخرین خبرها

انیمیشن علمی:نحوه کار یک ترازو و اجزا آن

در این فیلم نحوه کارکرد یک ترازو و اجزا آن را با هم در این انیمیشن میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.