آخرین خبرها

انیمیشن علمی:نحوه کار کردن یک قفل گاو صندوق

در این فیلم نحوه کار کردن قفل گاو صندوق را در قالب یک انیمیشن میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.